Aktuellt

Markägare, myndigheter och malmletare – nu lanseras Sveriges nya Vägledning för prospektering

Kåre Höglund om prospekteringsvägledningen

Svemin lanserar idag sin nya ”Vägledning för prospektering”. Kåre Höglund, projektchef, malmletning för Agnico Eagle i Sverige och ordförande i Svemins prospekteringskommitté, förklarar varför.

En vägledning om prospektering, varför är det viktigt?

-Det är oerhört viktigt för oss att kunna nå ut till en bredare allmänhet och till myndigheter. Nu kan vi alla gå ut med samma information. Inom prospektering är inte en dag den andra lik, därför är det nödvändigt att även internt, inom branschen, dela med sig av tips mellan bolagen om erfarenheter angående miljöfrågor, kontakter med markägare och sakägare så det blir så bra som möjligt för alla berörda. Det är bra att det nu finns ett dokument där prospekteringens olika delmoment, tillståndsprocess, ersättningar, regelverk angående arbetsmiljö och yttre miljö beskrivs tillsammans med tips och rekommendationer från branschen.

Hur ska vägledningen användas?

-Förutom att läsas direkt av markägare och branschintresserade så får politiker, Bergsstaten, länsstyrelser och andra myndigheter nu lättare att svara på frågor från berörda. De kan berätta vad som gäller och vad branschen har för tips och rekommendationer. Det är helt enkelt bra baskunskap i prospekteringsarbeten och dess olika delmoment.

Hur kommer det sig att det är branschen som ger ut den och inte till exempel Bergsstaten eller SGU, Sveriges geologiska undersökning?

-Det är branschen som har bäst erfarenhet av det praktiska arbetet i fält, kontakter med markägare och sakägare och vet vad som fungerar, vi är experterna på prospektering. SGU och Bergsstaten har god insyn och kunskap om prospektering men det är helt rätt att det är vi som dagligen arbetar med prospektering som sammanställt vägledningen för branschen.

Vägledningen innehåller håller inta bara fakta om hur utan också en hel del tips och rekommendationer. Berätta.

-Man måste alltid följa lagar och förordningar men det finns också annat som är bra att veta som inte direkt handlar om regelverk, till exempel hur man ska sköta informationen till markägaren eller exempel på förebyggande åtgärder vid prospektering för att minska eventuell påverkan på miljön. Vägledningen innehåller därför också många bra rekommendationer där branschen delar med sig av sina erfarenheter.

Ja, hur kommer du som prospektör använda dig konkret av Svemins nya vägledning för prospektering?

-Alla anställda hos oss på Agnico Eagle i Sverige som kommer i kontakt med markägare och sakägare, i praktiken geologer, geotekniker och kontorspersonal, skall läsa vägledningen. Sen blir det ett litet test efter sommaren. Jag hoppas att andra bolag gör som vi, då kommer anställda ha en bra baskunskap om rådande regelverk, fått ta del av tips och erfarenheter samt branschens rekommendationer i olika frågor.

Ladda ner