Aktuellt

Mer pengar till initiativ för klimatsmart stål

På tisdagen kom beskedet att projektet för koldioxidfri stålframställning, initierat av LKAB, SSAB och Vattenfall, får ytterligare 99 miljoner kronor i finansiering. De tre initiativtagarna meddelar också att ett Joint Venture-bolag bildas under 2017 för att driva projektet framåt.

Energimyndigheten meddelade under tisdagen att initiativet för en koldioxidfri stålframställning, tidigare kallat HYBRIT, nu får 54 miljoner kronor i stöd. Initiativtagarna LKAB, SSAB och Vattenfall bidrar själva med totalt 45 miljoner kronor. Det innebär sammanlagt 99 miljoner kronor, som ska finansiera ett fyraårigt forskningsprojekt.

Fokus för projektet kommer bland annat ligga på fossilfri pelletsproduktion, vätgasbaserad direktreduktion, användning av järnsvamp i ljusbågsugn men också på elkraftsförsörjning för vätgasproduktion och lagring av vätgas.

Initiativet lanserades förra våren med syftet att lösa koldioxidfrågan inom svensk stålproduktion. Målet är att få till en process som släpper ut vatten i stället för koldioxid. Förutsättningarna för detta är särskilt goda i Sverige tack vare en specialiserad och innovativ stålindustri, god tillgång till fossilfri elkraft och Europas mest högkvalitativa järnmalm.

I ett pressmeddelande från Energimyndigheten kommenterar Jan Moström, styrelseordförande Svemin samt vd och koncernchef LKAB:
– Det är inspirerande att Energimyndigheten vill vara med och stödja svensk industri i arbetet med att ta fram nya, innovativa och klimatsmarta processer.

Bild: SSAB