Aktuellt

Mineraljakten och den gröna omställningen

Uppdrag Gransknings program Jakten på mineralerna sätter fingret på en viktig fråga, hur vi kan genomföra den gröna omställningen utan att vara beroende av metaller från odemokratiska stater med obefintliga miljökrav. Här har Sverige en unik möjlighet – och förutsättning – att ta ansvar för utvecklingen.

Klimateffektiv och ansvarsfull produktion är ett måste för att klara Agenda 2030 och bidra till en hållbar samhällsutveckling. I den här klimatdrivna omställningen är metaller och mineral oersättliga byggstenar. Det är bra för Sverige.

För historien om Sverige är historien om hur vi i långt mer än tusen år förstått att ta vara på våra råvarurikedomar. Järn, koppar, zink, guld, silver och kalksten har lagt grunden till ett av världens mest stabila välfärdsländer.

Nu ska ett nytt samhälle byggas. Råvarorna är viktigare än någonsin. Metaller och mineral är helt avgörande för att skapa den här gröna utvecklingen. Kalk används för att rena luft och vatten, cement för hållbar infrastruktur och bostäder och metaller är grundämnen som kan användas och återanvändas gång på gång.

Här i Sverige finns även flera av de kritiska material – kobolt, indium, grafit, vanadin och sällsynta jordartsmetaller – som behövs när vi nu elektrifierar, digitaliserar och automatiserar produkter och processer för ett hållbart klimat.

Miljövillkoren för våra verksamheter är bland de hårdaste i världen. Det tycker vi är bra. Det betyder att vi är en miljösmart förebild och vi vill fortsätta leda utvecklingen och gå före. Vi vill vara med och bygga ett hållbart samhälle – från grunden.

Den svenska berggrundens mineraliseringar finns över hela landet. Mineraliseringar flyttar inte på sig. De finns där de skapats för länge sedan på en liten begränsad areal av Sveriges yta. Men där de finns börjar också långa växande värdekedjor till nytta för många.

Historien om Sverige är, som sagt, historien om hur vi i långt mer än tusen år förstått att ta vara på våra råvarurikedomar. Framtidens historia skriver vi i dag. Det ska vi vara stolta över att bidra till.

 

Bild: Skärmdump, SVTPlay.se