Aktuellt

Minskat kapitalbehov för Dannemora

Dannemora Mineral, som bryter järnmalm i norra Uppland, tänker om och behöver inte längre bygga nytt sovringsverk. Istället utnyttjas det gamla. Planen gör att kapitalbehovet minskar kraftigt.

400 miljoner kronor behövdes för att göra de investeringar som krävs för att öka lönsamheten. Men efter att man gjort en uppdaterad investeringsplan minskar behovet, uppger unt.se. Gruvbolaget räknar med att det minskade behovet gör att kretsen av potentiella investerare kan vidgas.

Den stora förändringen är att ombyggnaden av sovringsverket, med ett torrt steg och en våt process, görs i en befintlig industribyggnad i stället för att bygga en helt ny fabrik. Det gör samtidigt att ombyggnaden kan genomföras stegvis, vilket ökar driftsättningstakten. Resultatet väntas bli att utbytet av järnmalm kan nå målnivån på 58 procent betydligt snabbare. I dag ligger utbytet på cirka 40 procent.

– Det är två saker som gör att kapitalanskaffningsbehovet minskar. Det ena är att vi inte bygger ett nytt hus, utan använder SSAB:s gamla sovringsverk vid laven, och det andra är att vi kan självfinansiera en del av investeringarna, säger koncernchefen Ralf Nordén, till unt.se.

Varför var det gamla sovringsverket inget alternativ förut?

– Det har varit med som alternativ, men bedömdes inte vara en bra lösning eftersom det kunde vara lite knöligt att få in all utrustning. Men nu har vi blivit säkra på vilken typ av utrustning som behövs och kommit fram till att det går, säger Ralf Nordén.

Läs hela texten här