Aktuellt

Myndigheten backar – tillåter åter gravida under jord

Det står klart att Arbetsmiljöverket backar från sitt förslag, som skulle ha inneburit ett direkt förbud för gravida och ammande för gruvarbete under jord. ”Det är mycket positivt att myndigheten tagit till sig av branschens synpunkter”, säger Åsa Dahlfors, expert och rådgivare inom arbetsmiljöfrågor på Svemin och Industriarbetsgivarna.

I september kom beskedet att Arbetsmiljöverket gjort en ny tolkning av det EU-direktiv som implementerades i Sverige 1995. Tidigare hade gravida, nyförlösta och ammande tillåtits arbeta med gruvarbete under jord efter det att en noggrann riskbedömning genomförts. Den nya tolkningen skulle innebära ett direkt förbud för gruvarbete under jord för dessa grupper, något som kritiserats från flera håll.

– Från branschen har vi påtalat det olyckliga i Arbetsmiljöverkets omtolkning, förutom att vi ansåg omtolkning felaktig gick den dessutom tvärsemot branschens jämställdhetsarbete. Våra medlemsföretag arbetar hårt för att attrahera kvinnor till gruvbranschen och så kom signaler från myndighetshåll om att det är farligt för kvinnor att arbeta under jord, säger Åsa Dahlfors, expert och rådgivare inom arbetsmiljöfrågor på Svemin och Industriarbetsgivarna.

En välkommen omtolkning

Arbetsmiljöverket har nu svängt i frågan och föreslår att direktivet också fortsättningsvis ska tolkas i enlighet med branschens syn, vilket innebär att en riskbedömning ska ligga till grund för huruvida den gravida kan fortsätta sitt ordinarie arbete eller inte.

– Det är glädjande att Arbetsmiljöverket svänger i frågan så att företagen kan få fortsätta arbeta både säkert och effektivt med ett fungerande system för riskbedömning. En modern svensk gruvnäring behöver ett modernt regelverk. Det här är ett steg i rätt riktning, säger Åsa Dahlfors.


LÄS MER

Arbetsmiljöverket backar – gravida får arbeta under jord, SVT Nyheter

Gruvbranschen kan pusta ut. Arbetsmiljöverket backar, Dagens Arbete