Aktuellt

Kallak åter hos regeringen – Svemin hoppas på snabbt avgörande

Bergsstaten håller med bolaget Beowulf Mining om att Kallak är en brytvärd fyndighet. Men eftersom länsstyrelsen inte anser sig kunna ta ställning till om verksamheten ska tillåtas så hamnar frågan om bearbetningskoncession åter på regeringens bord.
Svemin utgår nu från att det blir en skyndsam handläggning utifrån Bergsstatens rekommendationer.

Det är mycket bra att Bergsstaten nu äntligen har fattat ett beslut i frågan om bearbetningskoncession för Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun. Svemin är förstås glada över att Bergsstaten delar bolagets bedömning att järnmalmsfyndigheten i Kallak är väl dokumenterad och att den skulle kunna utvinnas med ekonomisk bärkraft. Men processen har pågått under orimligt lång tid och den är inte över än.

– Det är allvarligt att en enskild sökande hamnar i skottlinjen av trätande mellan myndigheter om hur lagstiftningen ska tillämpas, säger Per Ahl, vd Svemin.

Bergsstaten har formulerat ett mycket tydligt beslut som pekar på de orimliga konsekvenserna av länsstyrelsens agerande i det här fallet. Regeringen har också tydligt uttalat att den ska verka för en effektiv myndighetsutövning, det är detta ärende inte ett gott exempel på.

– Vi ser nu fram emot att regeringen skyndsamt handlägger detta ärende utifrån Bergsstatens rekommendationer, säger Per Ahl.