Aktuellt

Kallak – ett exempel på det akuta behovet av effektivare tillståndsprocesser

Länsstyrelsens nej till gruva i Kallak sänder en tydlig signal till branschen.
– Beslutet skrämmer iväg investeringar från Sverige, säger Per Ahl, vd Svemin.

Turerna kring Jokkmokk Iron Mines järnmalmsprojekt utanför Jokkmokk har pågått i över fyra år. Bergsstaten har sedan tidigare gjort bedömningen att fyndigheten i Kallak är brytvärd och ärendet ligger hos regeringen. Länsstyrelsen i Norrbotten slår nu i ett kompletterande yttrande fast att riksintresse rennäring bör lämnas företräde, trots att det riksintresset pekades ut så sent som i februari i år.

– Det är orimligt att förutsättningarna hela tiden ändras under processens gång för den som söker tillstånd, säger Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin. Hanteringen av Kallak för tankarna till Gotland och Nordkalks ansökan om kalkbrytning i Bunge där området plötsligt pekades ut som Natura 2000 när tillståndsprövningen började närma sig sitt slut. Var är rättssäkerheten i systemet? Har enskilda myndigheter en egen agenda för att stoppa gruvor?

Svemin kunde redan i september konstatera att Bergsstaten formulerat ett mycket tydligt beslut som pekar på de redan då orimliga konsekvenserna av länsstyrelsens agerande i det här fallet. Ett agerande som går stick i stäv med Regeringens uttalade ambition om att verka för effektiv myndighetsutövning.

Ett av skälen i yttrandet, hävdar Länsstyrelsen i Norrbotten, är att gruvan skulle ha en osannolikt kort livslängd, fjorton år. Men den tidsangivelsen handlar om hur länge gruvan kan vara produktiv baserat på de borrningar som hittills gjorts. Att malmkroppen skulle ta abrupt slut just där man slutat borra är rent geologiskt osannolikt. Under en gruvas hela produktionsfas pågår parallellt med produktionen också fortsatta undersökningar för att kartlägga malmkroppens utbredning i djup och bredd. Vidare undersökningar tillför ständigt ny information och förlänger gruvans livslängd allt eftersom.

– Det är oacceptabelt att små bolag drabbas på det här sättet av ett illa fungerande system, säger Per Ahl. Det här visar, än en gång, hur akut det är att se över dagens tillståndsprocesser.