Aktuellt

Naturvårdsverkets fem-i-tolv-agerande anmärkningsvärt

För åtta år sen fick gruvan utanför Pajala miljötillstånd för verksamheten. Nu, tre veckor före återstarten, driver Naturvårdsverket på för att tillståndet ska dras tillbaka.
– Det här fem-i-tolv-agerandet är klart anmärkningsvärt, säger Per Ahl, vd Svemin.

Över 150 personer har redan rekryterats och ytterligare 150 planeras till hösten. Kaunis Irons närvaro i Pajala dominerar kommunen och gruvans framtid påverkar alla. Den 18 juli startar produktionen i det som en gång var Northland Resources gruva.

Kaunis Iron meddelade tidigt att man avser att lämna in en ny ansökan om miljötillstånd under nästa år och att man fram till dess kommer att bedriva verksamheten enligt gällande tillstånd. Något som Länsstyrelsen i Norrbotten också gett klartecken till. Arbetet med den nya tillståndsansökan har redan inletts och samråd med länsstyrelsen är inbokat.

Trots att en ny miljötillståndsansökan alltså är planerad och trots att inga nya omständigheter som inte redan varit kända för myndigheterna tillkommit väljer Naturvårdsverket nu att i sista stund agera för att stoppa den planerade återstarten. På tisdagen kom beskedet att de ansöker om att det gällande miljötillståndet ska återkallas – något som aldrig tidigare inträffat.

– Naturvårdsverkets agerande framstår som uppenbart nonchalant i förhållande till förutsättningarna för att bedriva gruvdrift på ett seriöst sätt, säger Per Ahl. Det är ett underbetyg för Naturvårdsverket att ansöka om återkallelse i ett så sent skede som nu.

Oförutsägbara och ineffektiva tillståndsprocesser har länge varit ett gissel för gruvbranschen.

– Det är bra med hårda miljökrav på gruvverksamheter, det vill vi ha. Men det här är återigen ett tydligt exempel på hur myndigheter inte verkar för en ändamålsenlig ärendehantering, säger Per Ahl. Såvitt jag vet har det inte framkommit några omständigheter som inte varit kända för myndigheterna sedan lång tid som skulle kunna motivera tidpunkten för Naturvårdsverkets agerande.


Bakgrund

2010 Northland Resources beviljas tillstånd enligt den finsk‐svenska gränsälvsöverenskommelsen för gruva och anrikningsverk i Pajala kommun. Miljötillståndet prövades inte enligt miljöbalken och dess förordningar.
2012 Gruvverksamheten startar.
2014 Järnmalmspriset störtdyker och Northland Resources går i konkurs. Gruvan läggs i malpåse.
2015 Abecede köper delar av gruvverksamheten.
2017 Abecede byter namn till Kaunis Iron.
2018 Kaunis Iron tar över konkursboet och miljötillståndet. Produktionsstart.