Aktuellt

Nominera till Svemins Arbetsmiljöpris 2016

Välkommen att nominera kandidater till SveMins Arbetsmiljöpris 2016
Tema: Goda exempel

På företagen inom gruv- och mineralindustrin pågår kontinuerligt många bra aktiviteter för att förbättra arbetsmiljön och säkerheten. Årets arbetsmiljöpris kommer att riktas till en medarbetare, arbetsgrupp, avdelning/enhet eller företag som har genomfört aktiviteter som visat på ett positivt förbättringsarbete inom arbetsmiljöområdet.

Exempel på bedömningskriterier:

  • Aktivt förbättringsarbete, t ex systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerhetskultur, ordning och reda (exempel på genomförda och pågående aktiviteter)
  • Trivsel, arbetsklimat, organisatoriska och sociala arbetsmiljöfaktorer (exempel på aktiviteter)
  • Samverkan mellan olika aktörer, t ex chef, skyddsombud, medarbetare, entreprenörer (exempel på samverkansarbete)

Priset består av ett diplom och en prissumma på 25 000 kr.

Förslag på kandidater till arbetsmiljöpriset skickas till Svemin, cecilia.andersson@svemin.se senast den 7 oktober 2016.

Så här går tävlingen till:

  • För att nominera kandidater till priset fylls detta formulär i
  • Föreslagna kandidater ska vara SveMin tillhanda senast 7 oktober 2016
  • GRAMKO väljer ut ett eller flera förslag på kandidater och föreslår den/dessa för SveMins styrelse som utser en pristagare
  • Priset, ett diplom och 25 000 kr, delas ut på arbetsmiljöseminariet i Luleå den 9 november 2016
    (Prispengarna ska användas till en aktivitet eller inköp med anknytning till arbetsmiljö, hälso- eller friskvårdsområdet)

För ytterligare information kontakta Cecilia Andersson, cecilia.andersson@svemin.se,
tel. 08-762 67 19.