Aktuellt

NordMin bjuder in till workshop om gruvforskning och -utbildning

Under temat “How to go further in Nordic collaboration in the mining research and education” bjuder nu NordMin in till workshop i Helsingfors den 20 oktober.

Sammankomsten är en del av en serie workshops i NordMins regi, som ordnats eller kommer att ordnas i de olika nordiska länderna, samtliga med teman som anknyter till gruv-, mineralutvinnings- eller prospekteringsfrågor. Den 20 oktober står Finland för värdskapet och workshopen, som kommer att kretsa kring nordiskt samarbete inom gruvforskning och -utbildning, hålls i Ständerhuset, Snellmansgatan 9-11, Helsingfors.

Sidan uppdateras inom kort med mer utförlig information om workshopens innehåll, men tills vidare kan du läsa mer om programmet här.

Klicka här för att komma till anmälan

NordMin är ett expertnätverk med centrum vid Luleå tekniska universitet som samlar universitet, forskningsinstitut, företag och andra aktörer som bidrar till, eller berörs av den nordiska gruv- och mineralnäringens verksamhet. Syftet med NordMin är att öka utvecklingen av hållbar nordisk gruv- och mineralindustri både gällande miljö och samhälle. På nätverkets agenda finns också arbetet med utmaningen att attrahera kompetent arbetskraft av båda könen.