Aktuellt

Ny handlingsplan från ERMA: Säkra hållbar tillgång på REE för en koldioxidneutral framtid i Europa

European Raw Materials Alliance (ERMA) släppte under torsdagen sin handlingsplan för att säkerställa värdekedjor från sällsynta jordartsmetaller till permanentmagneter och elmotorer för europeisk industri. Rare Earth Magnets and Motors: A European Call for Action, beskriver den aktuella och uppskattade europeiska efterfrågan på sällsynta jordartsmetaller samt åtgärder som bör vidtas för att säkra tillgången.

– I åtgärdsplanen lyfts flera viktiga utmaningar som EU behöver adressera – inte minst att vi behöver identifiera hinder i EU:s regelverk och i nationell lagstiftning för att minska institutionella risker för investeringar som är beroende av användning av mark och vatten, exempelvis för nya gruvor, säger Katarina Nilsson, Expert Forskning och Innovation, Svemin.

– EU har åtagit sig målet att bli klimatneutralt år 2050. Behovet av råvaror som behövs för denna energiomställning är massiva, och Europa måste omedelbart säkra sin försörjning. Denna handlingsplan beskriver de steg vi måste vidta för att se till att de sällsynta jordartsmetaller som EU:s Green Deal bygger på förblir tillgängliga för europeisk industri och samhälle, sa Bernd Schäfer, vd för EIT RawMaterials, som förvaltar ERMA i samband med lanseringen.

Efterfrågan på permanentmagneter med hög energitäthet ökar exponentiellt. De är avgörande för exempelvis vindkraft, elbilar och IT-teknik, vilket gör att tillgången är avgörande för EU:s uttalade ambition att övergå till en grön, digital ekonomi. Även om EU är världsledande inom tillverkning av elmotorer är tillverkningen nästan helt beroende av import av permanentmagneter – mer än 90% av dem produceras i Kina.

God potential för REE i Sverige

– Den Europeiska råvarualliansen pekar på det branschen påtalat länge – tillgången på metaller sätter takten i klimatomställningen. Den här åtgärdsplanen tar sikte specifikt på sällsynta jordartsmetaller, vilket vi vet finns i den europeiska berggrunden – inte minst i den svenska, säger Katarina Nilsson.

– Bergslagen var den plats man först påträffade cerium och lantan och flera REE-rika mineral, som bastnäsit, och det var också här som dessa metaller utvanns för första gången, avslutar hon.

> Ladda hem handlingsplanen eller läs i nytt fönster här

> Läs mer på ERMA.eu


LÄS MER

> Ny studie: Tillgång till metaller och mineral sätter takten i klimatomställningen

> Den nordiska berggrunden bland de mest mineralrika i världen