Aktuellt

SveMins position om ekonomiska säkerheter

SveMin anser att nuvarande regler om ekonomisk säkerhet i huvudsak är bra men är positiv till att en granskning har genomförts. I ett positionsdokument uttrycker SveMin sin inställning till Riksrevisionens granskningsrapport (RiR 2015:20) ”Gruvavfall – ekonomiska risker för staten”.

SveMins synpunkter på Riksrevisionens förslag är sammanfattningsvis följande.

  • SveMin motsätter sig ett generellt fondfinansieringssystem.
  • SveMin anser att möjligheten att använda gruvavfall som råvara ska avgöras av gruvföretagen.
  • SveMin understryker att krav på ekonomisk säkerhet innan verksamheten påbörjas inte får hindra att tillståndet tas i anspråk.
  • SveMin är positiv till en översyn av innehållet i ansökan om bearbetningskoncession men understryker att det i samband med koncessionsprövningen inte finns underlag för att göra annat än en schablonmässig bedömning av efterbehandlingskostnadernas storlek.

    Foto: Boliden

    Foto: Boliden

  • SveMin är positiv till åtgärder för att underlätta hantering och bevakning av ställda säkerheter.

Läs mer i SveMins positionsdokument