Aktuellt

Positiva besked om ny kärnkraft

Foto: Vattenfall

Regeringen har idag presenterat ett paket för ny kärnkraft i Sverige. Målet är att Sverige senast 2035 ska ha ny kärnkraft med total effekt motsvarade minst två storskaliga reaktorer och att en kraftfull satsning ska göras till 2045. Man vill också tydliggöra statens finansiella ansvar. Svemins medlemmar prognosticerar en ökning av elbehovet från dagens 5 TWh till upp emot 75 TWh till 2045 som ett led i omställningen mot fossilfrihet och ökat värdeskapande.

Maria Sunér, VD för Svemin kommenterar: 

– Elektrifiering en bärande del av den fossilfria omställningen. Det råder ingen tvekan om att ny kärnkraft är en förutsättning för detta.  Jag kan konstatera att det nu händer saker på energiområdet som går i rätt riktning. Vi välkomnar att regeringen på flera fronter banar väg för ny kärnkraft i Sverige, säger Maria Sunér.

Joakim Aspeheim, energiexpert, Svemin vidareutvecklar:

 Vi ser positivt på statliga kreditgarantier och på den riskdelningsmodell som ska utredas, där stat och aktörer som vill investera i kärnkraft kan dela på riskerna. Att staten intar en aktiv roll i arbetet med att få fram mer fossilfri el till konkurrenskraftiga priser ser vi som helt nödvändigt för att lyckas med omställningen, säger Joakim Aspeheim. 

Det är också positivt att regeringen betonar vikten av att Sverige tar lärdomar av andra länder som bygger kärnkraft. I detta arbete kommer också forskning och kompetens att behöva utvecklas på plats i Sverige.


Se även kommentar från SKGS (Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålets energisamarbete)

Frågor och kommentarer:
Joakim Aspeheim, energiexpert Svemin, joakim.aspeheim@svemin.se, 0722068971
Maria Sunér, vd Svemin, maria.suner@svemin.se, 0733-017315