Aktuellt

Positivt med tillfällig lösning - men flera steg återstår innan akut cementbrist är undanröjd

Kommentar gällande att riksdagen nu antagit lagförslaget som möjliggör för regeringen att ge ett tillfälligt tillstånd till kalkstensbrytning i undantagsfall.

Svemin välkomnar att riksdagen nu antagit lagförslaget som möjliggör för regeringen att ge ett tillfälligt tillstånd till kalkstensbrytning i undantagsfall. Det betyder att regeringen nu har möjlighet att godkänna den ansökan om ett akut treårigt kalkstensbrytningstillstånd som Cementa skickade in den 21 september. Detta är nödvändigt för att i närtid undvika en omfattande cementbrist i Sverige.

Maria Sunér vd, Svemin kommenterar:

– Det är positivt att riksdagen nu godkänt lagförslaget, men samtidigt återstår flera steg innan hotet om en akut cementbrist är undanröjd.

Gruv- och mineralbranschen har under lång tid påtalat brister i tillståndsprocesserna

Cementafallet är dock bara ett symptom på de dysfunktionella tillståndsprocesser som svenska företag möter. Här krävs krafttag från politiken för att förändra. Bland annat behöver tidsgränser och rollfördelning tydliggöras. Vi ser att det saknas en helhetssynen ur ett bredare samhällsperspektiv, vilket gör att viktiga investeringar för klimatomställningen risker att stoppas.


LÄS MER

> Efter HD-beslutet: Politiken äger frågan om cementkrisen

> Svemin: ”Kortsiktig frist förändrar inte systemfelet med ineffektiva tillstånd”

> Kafka-artade tillståndsprocesser – ett sänke för Sverige

> Cementas ansökan avvisas – krisläge för cementförsörjningen redan i höst

> Extra nyhetsbrev med anledning av den aktuella cementkrisen