Aktuellt

Hälsoinspiratörer prisas

Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgruppfrån vänster till höger: Monika Andersson, Sam Davidsson, Brith-Marie Walther, Per-Anders Ivarsson, Lotta Lövgren. Med i gruppen, men ej med på bild: Andreas Hansson, Henrik Natanaelsson, Anja Hagerud

Förebyggande friskvård är extra viktigt för skiftarbetande personal. Därför är det glädjande att Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp har lyckats så väl med sina hälsofrämjande aktiviteter. Gruppen tilldelas Svemins arbetsmiljöpris 2016.

Svemins Arbetsmiljöpris 2016 går i år till Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp. För deras ”olika sport- och fritidsaktiviteter vilket lockat både redan aktiva medarbetare och de som tidigare inte varit lika aktiva. De flesta av aktiviteterna har genomförts i grupp vilket har stärkt känslan av samhörighet i organisationen.”

Friskvård och hälsofrämjande aktiviteter är ett viktigt inslag i företagens förebyggande och främjande arbete. Forskning har visat att det är extra viktigt för företag med skiftgående personal att förebygga negativa hälsoeffekter på grund av oregelbundna arbetstider.

Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupps utveckling till en grupp av hälsoinspiratörer har gett ett mycket gott gensvar hos anställda såväl som bland entreprenörer med verksamhet i Zinkgruvan. Svemins arbetsmiljöpris 2016 tilldelas hela gruppen men Svemin vill speciellt omnämna Brith-Marie Walther som en samlande och drivande kraft i gruppens arbete. ”Med sitt engagemang, sin kreativitet och sin glädje har hon bidragit till att aktiviteterna genomförts och till att de lockat så många deltagare”.

Svemin riktar ett stort grattis till Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp och övriga nominerade kandidater!
Priset delas ut på Svemins arbetsmiljöseminarium den 9 november i Luleå.

 

Övriga nominerade kandidater var:
Sami Ilbäck och Johanna Fredriksson, Underhållsplanerare, Boliden Garpenberg
Ove Nilsson, konstruktör/beredare, anrikningsverket, Boliden Garpenberg
Johan Holmberg, Brandskyddssamordnare, Boliden Garpenberg
Sören Eriksson, Huvudskyddsombud IF Metall, Boliden Kristinebergsgruvan
Systemteknik, Teknikavdelningen, Boliden Gruvor
Boliden Aitik
Simon Stenberg, Arbetsmiljöchef, Björkdalsgruvan

 

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Andersson, Expert/rådgivare Arbetsmiljö Svemin och Industriarbetgivarna
+46 (0)70 362 67 77
cecilia.andersson@industriarbetsgivarna.se