Aktuellt

Nominera till arbetsmiljöpris

 • 2015-06-26
 • 09:50
 • Pris

Välkommen att nominera kandidater till SveMins Arbetsmiljöpris 2015! Tema: Säkerhet vid entreprenadarbeten i gruvbranschen

Inom gruvbranschen anlitas entreprenadföretag för många olika typer av arbeten. Entreprenadarbeten utförs ofta i en för entreprenören obekant anläggning och i anslutning till andra pågående arbeten hos beställarföretaget. Arbetssätt i syfte att minimera olycksfallsrisker vid entreprenadarbete är därför viktiga hos både entreprenören och beställarföretaget.

Årets arbetsmiljöpris kommer att riktas till en person, avdelning/enhet eller företag inom SveMins medlemsföretag (entreprenadföretag eller beställarföretag) som tillämpar ett bra arbetssätt för att minimera olycksfallsrisker vid entreprenadarbeten och där entreprenadarbeten också har en bra olycksfallsutveckling.

Exempel på bedömningskriterier:

 • Samverkan mellan beställarföretag och entreprenör (exempel på samverkansarbete)
 • Aktivt förbättringsarbete, t ex systematiskt arbetsmiljöarbete, säkerhetskultur, ordning och reda (exempel på genomförda och pågående aktiviteter, goda exempel på utbildningsaktiviteter, möten/säkerhetsgenomgång inför arbeten, uppföljning av arbeten, rapportering av händelser, exempel åtgärder)
 • Rutiner hos beställarföretaget vid anlitande av entreprenör
 • Rutiner hos entreprenadföretaget vid åtagande och genomförande av uppdrag
 • Nyckeltal olycksfallsutveckling

Så här går tävlingen till:

 • För att nominera kandidater till priset, fyll i formuläret i högra kolumnen och sänd det till Cecilia Andersson, SveMin senast 21 augusti 2015
 • GRAMKO väljer ut ett eller flera förslag på kandidater och föreslår dessa för SveMins styrelse
 • SveMins styrelse utser en pristagare
 • Priset, ett diplom och 25 000 kr, delas ut på arbetsmiljöseminariet i Luleå den 18 november 2015 (Prispengarna ska användas till någon aktivitet eller inköp med anknytning till arbetsmiljö, hälso- eller friskvårdsområdet)

Kontakt

Arbetsmiljö

Cecilia Andersson

08-762 67 19

070-362 67 77

cecilia.andersson@svemin.se