Aktuellt

Prospekteringsbranschen kan - tillfälligt - andas ut efter lagändring

Prospekteringsbranschen kan – tillfälligt – andas ut efter lagändring

Det blir förlängningar av undersökningstillstånd. Det stod klart på onsdagen när riksdagen klubbade en förändring i minerallagen.
Mycket välkommet, pandemin har slagit hårt mot prospekteringsföretagen, säger Maria Sunér, vd Svemin.

När riksdagen på onsdagen fattade beslut om att alla undersökningstillstånd ska förlängas ett år, som en åtgärd för att underlätta för prospekteringsföretagen som drabbats av corona, får det omedelbara konsekvenser för flera prospekteringsbolag. Talga, som utvecklar en grafitfyndighet i Vittangi i Norrbotten, följde onsdagens debatt och omröstning noga.

– Dagens beslut visar att man lyssnat och förstår hur viktig den moderna, svenska gruvindustrin är för en hållbar omställning av hela samhällsekonomin, säger Talgas vd Martin Phillips.

Samtidigt som svenska gruvföretag stått stabila under coronapandemin har krisen alltså slagit hårt mot all prospektering, det första och helt avgörande ledet för en fungerande gruvnäring. Anledningen är att prospektering är en kapitalintensiv verksamhet som ofta är helt beroende av extern finansiering via etablerade finansmarknader för att kunna bedriva ett aktivt undersökningsarbete. Om det inte kan utföras riskerar prospekteringsföretag att mista tillstånd och de investeringar som gjorts blir förgäves. Verksamheten kan alltså inte ta paus – även om omvärlden gör det.

Undersökningstillstånd kan beviljas i tre år och sen förlängas med max 3 + 4 + 5 år, totalt alltså 15 års giltighet. Vid varje förnyelse måste bolaget kunna uppvisas att man gjort undersökningar enligt plan. Under 2020 har dessa undersökningar varit svåra att genomföra, särskilt då man oftast är begränsad att utföra arbetet under ett fåtal sommarmånader. Det har både varit svårt att få in utrustning i landet, men också svårt att få in den personal som behövs – ofta internationell expertis.

Ursprunget till den lagförändring som riksdagen beslutade om på onsdagen är ett förslag som Svemin lade fram till regeringen i en så kallad hemställan redan i inledningen av pandemin.

–  Vi är glada att det nu blivit verklighet för alla tillstånd och inte bara för dem som är inne på sista förlängningen som i det första förslaget från regeringen i juni. Nu kan hela 2020 ses som ett förlorat år, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Men än är faran inte över för prospekteringsbranschen. Läget ser dessvärre ansträngt ut inför sommarsäsongen 2021 när intensiva undersökningar behöver genomföras för att kompensera för den förlorade tiden. Det ska inte uteslutas att ytterligare förlängning kan komma att behövas om inte pandemiläget förbättras avsevärt de kommande månaderna.

Lagändringen träder i kraft redan den 1 mars 2021.

Foto: Svemin, Talga


FAKTA

Den nya förändringen innebär att giltighetstiden för undersökningstillstånd som var giltiga den 1 juli 2020 och fortfarande är giltiga den 1 mars 2021 och som inte har förlängts tidigare ska förlängas med ett år. Förslaget innebär även att giltighetstiden ska förlängas med ett år för undersökningstillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som tidigare har förlängts genom att det visats att ändamålsenlig undersökning har utförts eller för att tillståndshavaren har godtagbara skäl till att en undersökning inte har utförts och dessutom har gjort sannolikt att området kommer att undersökas under den tid som ansökningen avser.
Giltighetstiden ska förlängas med ett år även för tillstånd som är giltiga den 1 mars 2021 och som förlängts genom att det visats att det finns särskilda skäl för förlängning. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2021.

> Läs mer: https://data.riksdagen.se/fil/E7706931-F2BE-43AF-94AE-91B63FF54FE7