Aktuellt

Gruvnäringens utmaningar

Regeringens gruvsamordnare Christina Lugnet avslutar sitt arbete med en rapport om gruvnäringens utmaningar. Hennes slutrapport ”Hållbar gruvnäring kräver en klimatsmart industristrategi och en helhetssyn på Sveriges naturresurser” kan laddas ner från denna sida.

Läs rapporten