Aktuellt

Psykisk ohälsa - mer än en arbetsmiljöfråga

Den här rapporten vänder sig till alla som deltar i debatten om psykisk ohälsa. Svenskt Näringslivs ambition är inte att ge svar på alla frågeställningar, för det är området alltför komplext. Vår önskan är istället att bredda diskussionen och lyfta fram några perspektiv som ibland kommer i skymundan. Framförallt handlar det om ansvarsfrågan. Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa?

Från flera håll framförs nu krav om ett utökat ansvar för arbetsgivarna i frågor som rör den psykiska ohälsan i samhället. Beslutsfattarna vill gärna att detta utökade ansvar läggs generellt över samtliga sektorer, utan att se de variationer och skilda utmaningar som finns. Ett exempel på detta är förslaget från Arbetsmiljöverket om en ny föreskrift om ”social och organisatorisk arbetsmiljö”. Vi ser nästan dagligen rubriker och resonemang i frågan där det görs kopplingar mellan den ökande psykiska ohälsan i samhället och en försämrad arbetsmiljö. Uppmaningen är att arbetsgivare nu måste börja ta ansvar för den psykiska ohälsan. Det stämmer, arbetsgivarna har självklart en viktig roll att spela. Men att låta debatten kantra till att enbart skylla den utbredda psykiska ohälsan på arbetsplatserna och att peka ut arbetsgivarna som boven i dramat är varken rättvisande eller konstruktivt.

Länk till rapporten på Svenskt Näringslivs webb