Aktuellt

"Viktigt hålla isär då och nu"

SveMin välkomnar den utredning som Riksrevisionen presenterade på tisdagen. Den innehåller ett par intressanta förslag. Däremot verkar stora delar av slutsatserna baseras på gruvor som inte är representativa för de prövningar som görs nuförtiden.

Det finns alltid möjligheter att förbättra befintliga system och regelverk. Riksrevisionen har fördelen att se systemet utifrån ett utomstående perspektiv, vilket kan vara nyttigt. Vi har dock några principiella synpunkter på innehållet i Riksrevisionens rapport och vill gärna kommentera rapporten.

Vi anser det viktigt att hålla isär historiska gruvor och de gruvor som är i drift idag. Genom att inte tydligt göra denna åtskillnad anser vi att Riksrevisionen målar en omotiverat negativ bild av gruvföretagens agerande. De historiska gruvorna fick sina tillstånd enligt tidigare gällande regler som inte ställde samma krav på efterbehandling och ekonomisk säkerhet som det görs idag. Trots att de äldre verksamheterna följde de regler som gällde då kan vi idag ha synen att det inte var tillräckligt bra. Detta ska inte dagens gruvbolag ställas till svars för.

Sedan den senaste lagändringen och dess tillämpningsvägledning trädde i kraft har praxis utvecklats, kraven på resultatet av efterbehandlingar har skärpts. Det innebär att större ekonomiska säkerheter avsätts i dag. Det som ansågs vara godtagbart för bara 15-20 år sen är inte accepterat i dag. Vilket man kan se om man tittar på de miljödomar som utfärdats de senaste åren.

En annan sak är att befintliga verksamheter naturligtvis ska ta ansvar under den tid som behövs. Principen att ”förorenaren ansvarar” är en självklar utgångspunkt för gruvindustri såväl som annan verksamhet; det man har påverkat ska man också efterbehandla.

I rapporten saknar vi dessutom en beskrivning av hur gruvföretagen arbetar med efterbehandling idag och goda exempel som borde nämnas.

För ytterligare kommentarer kring rapporten, vänligen kontakta

Per Ahl, VD SveMin
+ 46 (0)70 541 67 82
per.ahl@svemin.se