Aktuellt

Regeringen tillåter tyngre transporter – men bara på vissa vägar

Idag beslutade regeringen om en lagrådsremiss rörande ett införande av trafik med 74 tons lastbilar i Sverige. Införandet gäller vägar där transporter på järnväg eller sjöfart inte är möjligt. ”Ytterligare ett steg i arbetet med hållbara lastbilstransporter”, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Lagändringen, som tillkännagavs i ett pressmeddelande idag, är en del i regeringens politik för mer effektiva transporter och träder i kraft den första mars 2017. Det faktum att en och samma lastbil kan bära mer last förväntas leda till att det totala antalet lastbilar minskar.

– Det är bra att regeringen idag har beslutat att tillåta 74 tons lastbilar, säger Svemins vd Per Ahl. Det innebär en stor klimatnytta, höjd trafiksäkerhet och ökad effektivitet. Lastbilar med en maxvikt på 74 ton kommer att ha ytterligare en axel för att inte påverka vägens hållbarhet. Tyvärr kommer endast ett begränsat antal vägar att upplåtas, där det inte finns konkurrens med järnväg.

Regeringen utreder dock fortfarande möjligheten att införa en vägslitageavgift. För närvarande skissas det på en skatt om 13 kronor per mil för de tyngsta (och vanligast förekommande) lastbilarna. Utredningen ska vara färdig i början av december i år. Svemins vd Per Ahl kommenterar:

– Skatten skulle slå hårt mot landsbygden och förväntas påverka gruvbranschen negativt. Tillsammans med övrig industri försöker vi därför påverka regeringen med olika typer av faktabaserat underlag. Det är viktigt att medlemsföretagen hjälper till att skapa politisk opinion mot förslaget med hjälp av lokala politiker.

Foto: See page for author [Public domain], via Wikimedia Commons