Aktuellt

”Ingen bra reklam för Sverige som industrination”

Regeringen lämnar idag tillbaka fyra ärenden om bearbetningskoncession till bergmästaren.
— Vi beklagar att processen nu drar ut ytterligare på tiden, det är ingen bra reklam för Sverige som industrination, säger Per Ahl, vd SveMin.

De fyra ärenden som behandlades i dag har alla väntat länge på ett avgörande. Copperstone resources Eva-projekt i Arvidsjaurs kommun och Avalons Viscaria-fyndighet i Kiruna ända sedan 2014.
— Det är viktigt att det finns grundliga avväganden bakom varje beslut, men utdragna handläggningstider gynnar inte någon. Det är beklagligt att avgöranden kan ta så här lång tid, säger Per Ahl.

Gruvnäringen är en självklar del av den framgångsrika svenska basindustrin. För att få till den nyindustrialisering av Sverige som regeringen så tydligt eftersträvar krävs tekniksprång och i realiteten investeringar. Gruvnäring är en kapitalintensiv verksamhet och dagens beslut gynnar inte direkt investeringsklimatet.

Per Ahl, vd SveMin

Per Ahl, vd SveMin

Det svenska gruvklustret är teknikledande inom många områden med säker, flexibel och klimatsmart produktion. En del av en stark industri som driver innovation och pressar fram tekniska lösningar, en utveckling som även kommer många andra delar av samhället till del förutom att det skapar möjligheter i landsbygd. Men det är större än så; det handlar om Sveriges välfärd.
— Det är ändå positivt att regeringen inte avfärdat de här rika fyndigheterna utan Bergsstaten åter får titta igenom ärendena och inse möjligheterna. Vi utgår från att ärendena nu prövas skyndsamt, säger Per Ahl.

Bakgrund

Högsta förvaltningsdomstolens upphävde den 22 februari 2016 (mål 2047-14) bearbetningskoncession för Tasman Metals Norra Kärr i Jönköpings kommun. Det har gjort att rättsläget förtydligats i fråga om vilken markanvändning som ska prövas i ett ärende om bearbetningskoncession enligt minerallagen. De ärenden som regeringen nu meddelar ska omprövas med utgångspunkt i den nya bedömning som Högsta förvaltningsdomstolen har gjort i frågan kommer nu skickas tillbaka till första instans, Bergsstaten.

Fakta

Torsdagens regeringsbeslut gäller:

  • Överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Norra Kärr K nr 1 i Jönköpings kommun,
  • Överklagandet av bergmästarens beslut om bearbetningskoncession för området Viscaria K nr 7 i Kiruna kommun,
  • Ansökan om bearbetningskoncession för området Kallak K nr 1 i Jokkmokks kommun
  • Ansökan om bearbetningskoncession för området Eva K nr 1 i Arvidsjaurs kommun.

För mer information, vänligen kontakta:

Per Ahl, vd SveMin
070-541 67 82

Emma Härdmark, kommunikationsansvarig SveMin
0703-466048