Aktuellt

Riksdagen avskaffar gruvbranschens största flaskhals: ”En islossning för nya projekt”

”Debottlenecking” att eliminera flaskhalsar, är ett uttryck som används flitigt under valtider. Historiskt sett har detta handlat om produktionsoptimering inom industrin men idag handlar det lika ofta om att avlägsna legala hinder som fördröjer processer, exempelvis vid erhållandet av miljötillstånd.

Under onsdagen beslutade riksdagen med stor majoritet att ta bort en av den svenska gruvbranschens största flaskhalsar; kravet på Natura 2000-tillstånd innan Bergsstaten kan meddela bearbetningskoncession. Svemins branschjurist Tobias Kluge är nöjd:

– Jag tror att detta kommer att leda till en islossning där projekt som fastnat i decennielånga kafkaartade processer nu faktiskt kommer kunna prövas. Många gruvutvecklingsbolag i Sverige har längtat efter den här lagändringen och flera projekt rörande kritiska råvaror som har stor betydelse för både Sverige och EU kan nu äntligen komma vidare.

Hur ska du fira?

– Det här är en viktig fråga för branschen som Svemin jobbat med i många år, så det känns lite som att vi har sprungit ett maratonlopp och äntligen kommit i mål. Så det får väl bli lite tårta i alla fall? Sedan ska man inte ha några illusioner om att det kommer att bli enkelt att öppna gruvor nu, men att fler gruvutvecklingsprojekt får möjlighet att meddelas bearbetningskoncession och komma vidare till miljötillståndsprövning är ändå ett stort steg framåt.

När nu kravet på Natura 2000-tillstånd tas bort, innebär det att påverkan på Natura 2000-områden inte kommer prövas längre?

– Jo absolut, det prövas bara i ett senare skede av tillståndsprocessen. Natura 2000-prövningens innehåll och omfattning påverkas inte av förändringen och prövningen ska alltjämt göras enligt samma lagstiftning. Men det sker vanligtvis i samband med prövningen av miljötillståndet, säger Tobias Kluge.


FAKTA – Detta innebär lagändringen

Innan en gruva kan startas krävs en rad olika tillstånd. Mycket förenklat kan processen delas in i tre huvudsteg.

  • Först krävs ett undersökningstillstånd för att få ensamrätt för att prospektera (undersöka marken) efter metaller och mineral.
  • Därefter krävs vanligtvis en bearbetningskoncession. Det ger ensamrätt att öppna en gruva inom området.
  • Det sista steget är vanligtvis ett miljötillstånd som avgörs i domstol och som slår fast de huvudsakliga villkoren för gruvverksamheten. Först därefter kan produktionen starta.

Om en gruvverksamhet bedöms påverka ett närliggande Natura 2000-område krävs även ett särskilt Natura 2000-tillstånd. Det riksdagen nu beslutat om är att Natura 2000-tillstånd inte längre ska vara ett krav för steg två (bearbetningskoncession). Natura 2000-prövningens innehåll och omfattning påverkas inte av förändringen och prövningen ska alltjämt göras enligt samma lagstiftning, men det möjliggörs att prövningen av Natura 2000-tillståndet enbart sker i samband med steg tre, dvs. i samband med prövningen av miljötillståndet.

Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2024.