Aktuellt

Så har det slutligen hänt. Vi har lagstiftat bort mänsklig verksamhet från Sveriges yta.

Så har det slutligen hänt. Vi har lagstiftat bort mänsklig verksamhet från Sveriges yta. Det låter kanske lite konstigt men det är i praktiken effekten av ett nyligen avgivet domslut från Mark- och Miljödomstolen i Växjö. Den här gången gällde det inte gruvverksamhet utan en lösning för den cirkulära ekonomin och dess påverkan på vatten.

Projektet handlar om att återvinna fosfor ur askor från förbränt avloppsslam för att åstadkomma cirkulära flöden. Etableringen var planerad att göras i ett befintligt industriområde i Helsingborg, i anslutning till hamnen och med Östersjön som recipient för utsläpp av processvatten. Utsläppen till vatten bedömdes som små. Men i domstolens motivering till avslaget sägs att

”Eftersom bolagets förslag till rening och villkor inte innebär nollutsläpp är det till följd av gällande miljökvalitetsnorm inte möjligt att tillåta verksamheten.” Domstolen bedömer vidare att ”det inte är möjligt att förse ett eventuellt tillstånd med tillräckligt långtgående och ekonomiskt godtagbara villkor som skulle innebära ett nollutsläpp.”

Man bör i detta sammanhang notera att projektet är välkommet och ligger helt rätt i tiden med sitt cirkulära fokus, vilket bekräftas av att det fått mångmiljonstöd genom Klimatklivet genom beslut av Naturvårdsverket.

Om den här rättstillämpningen blir den gällande betyder det tvärstopp för många investeringar i hela Sverige. Inte minst i gruvbranschen, men även i övrigt därför att väldigt mycket påverkar vatten. Utbyggnader vid befintliga industrier kommer inte kunna ske, liksom många städer och bostadsområden kommer få svårt att expandera när reningsverk inte kan byggas ut. Detta är ytterligare ett tydligt exempel på behovet av att se över tillståndsprocesserna och lagstiftningen. Hur skapar vi en miljölagstiftning där vi även har plats för mänsklig verksamhet?

Svemin var nyligen och besökte Kaunis Iron i Pajala. En spännande verksamhet som skapar stort värde för Pajala kommun. Kaunis Iron är idag Norrbottens 6:e största bolag och sysselsätter nästan 20 procent av den arbetsföra befolkningen i Pajala. Kaunis Iron är samtidigt i en utmanade situation där Naturvårdsverket vill dra tillbaka ett givet miljötillstånd med hänvisning till att tillståndet i sig är otydligt. Från företagens sida har man sedan länge aviserat att man vill söka ett nytt tillstånd enligt Miljöbalken, och en sådan ansökan är också inlämnad och under behandling. Denna ansökan innefattar också en utökad verksamhet in i framtiden, som skulle säkra jobben in på 2030-talet. Den nya ansökan som med omfattande kompletteringar uppgår till 8 000 sidor, vill nu såväl Naturvårdsverket som Havs- och Vattenmyndighten att den ska avslås eller avvisas.

Tillsammans med läget för LKAB:s ansökan om ett samlat tillstånd borde både Norrbotten och Västerbottens politiker vara bekymrade. Av de planerade investeringarna i Norrbotten och Västerbotten under kommande åren utgör gruvklustrets bidrag 75 procent enligt en nyligen lanserad analys av Copenhagen Economics. Gruvklustret står dessutom redan idag för 20 procent av den regionala BNP:n.

Svemin kommer oförtrutet jobba vidare för bättre och effektivare tillståndsprocesser och goda förutsättningar för gruvklustret under 2022. Tills dess vill jag också önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Maria Sunér,
vd Svemin