Aktuellt

SGU låter elever lära sig mer om kritiska mineral

Sveriges geologiska undersökning, SGU, släpper nu tre nya övningar och en skoltävling på sin digitala skolportal Geologisk. Med satsningen vill myndigheten fokusera på de frågor där kunskap om geologi leder till bättre beslutsunderlag, inte minst när det gäller kritiska mineral.

Webbplatsen Geologisk vänder sig till ungdomar på högstadiet och gymnasiet och låter dem genom bakgrundsmaterial, bilder, filmer och länkar fördjupa sig inom olika ämnen med anknytning till geologi.

I den senaste satsningen tillkommer en övning om de material som av EU är klassade som kritiska. Tanken med övningen är att visa hur mycket dessa metaller och mineral förekommer i de saker och i den teknik vi dagligen omger oss med. Övningen betonar också hur viktig tillgången på metaller och mineral är för samhället.

Besök Geologisk