Aktuellt

SIP STRIM blir Swedish Mining Innovation

Foto: Viveka Österman, sipstrim.se

Det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallproducerande industri SIP STRIM har verkat i sex år för att stärka svensk konkurrenskraft och kraftsamla gruvklustret kring hållbar innovation. Den 1 juni går programmet in i en ny treårig programperiod och då under det nya namnet Swedish Mining Innovation, ett namn som tydligare signalerar programmets verksamhetsområde.

 

SIP STRIM, det strategiska nationella innovationsprogrammet för svensk gruv- och metall­producerande industri, genomgick under 2019 tillsammans med de fyra andra först startade innovations­programmen en grundlig sexårsutvärdering. Utvärderingen visade att satsningen på nationella strategiska innovationsprogram (SIP) har lett till bred samverkan, spridning av teknologi över traditionella branschgränser och stärkt internationell konkurrenskraft hos de aktörer som deltar. SIP STRIM:s utvärderingsresultat visade att programmet i hög grad bidrar till stärkt konkurrenskraft och därigenom tillväxt, samt att man lyckats mobilisera de centrala aktörerna i den svenska gruv- och metallutvinnande sektorn till en nationell kraftsamling.

– Vi är oerhört stolta och glada över att Swedish Mining Innovation har fått fortsatt förtroende att driva svensk gruvinnovation framåt, säger Jenny Greberg, programdirektör för Swedish Mining Innovation. Resultatet från utvärderingen visar att vi är ett väl fungerande program som levererar fina resultat och att programmet har en viktig roll för den kraftsamling som krävs för att vi ska nå branschens ambitiösa mål gällande hållbarhet och konkurrenskraft.

För att stärka programmets identitet har man beslutat att byta namn till Swedish Mining Innovation vid start av den nya programperioden. – Det känns mycket bra att vi framöver har ett namn som tydligt berättar vad vi är, en plattform för svensk gruvinnovation. Namnbytet kommer att stärka vårt arbete, inte minst vid våra internationella engagemang, säger Jenny Greberg.

– Swedish Mining Innovation är en viktig möjliggörare för den kraftsamling som krävs för att de svenska aktörerna ska fortsätta vara världsledande och visa vägen mot framtidens hållbara och effektiva gruvbransch, säger Pia Lindström, HR och Hållbarhetschef Boliden Gruvor tillika styrelse­ordförande för Swedish Mining Innovation.