Aktuellt

Stipendium till Freddy Blomberg ur Janne Kempes stipendiefond

Freddy Blomberg har fått stipendium för bästa examensarbete inom gruvor och miljö. Han fick stipendiet på SveMins miljökonferens som hölls 7 oktober i Norrlands Nation i Uppsala.

Freddy har avlagt sin examen vid Stockholms universitet med examensarbetet ”Inläckage i dagbrott – en jämförelse mellan beräknade och uppmätta värden i dagbrott i norra Sverige”. Han gav en kort och uppskattad presentation av sitt arbete på konferensen. Konferensen med tema vatten och efterbehandling hade ca 160 deltagare.

Freddy Blomberg

Freddy Blomberg

Freddy hade utsetts att få stipendium bland sju nominerade examensarbeten. De nominerade var representerade på konferensen med en posterutställning.