Aktuellt

Stipendium till examensarbete "Slite upplevelselandskap - att gestalta för biologisk mångfald"

Sara Östberg och Stina Näslund vid Sveriges lantbruksuniversitet har fått stipendium ur Janne Kempes stipendiefond.

De två nyblivna landskapsarkitekterna belönades för sitt examensarbete ”Slite upplevelselandskap – att gestalta för biologisk mångfald” med ett stipendium som delades ut på SveMins miljökonferens i tisdags i Skellefteå. De hade utsetts bland sju nominerade examensarbeten relaterade till gruvor och miljö.

Sara-och-Stina-Utstallning

Sara Östberg och Stina Näslund får stipendium för sitt examensarbete