Aktuellt

Två Uppsalastudenter får stipendium ur Janne Kempes stipendiefond

Stefan Andersson som gjort ett magisterexamensarbete vid Uppsala universitet tog igår på SveMins höstmöte emot ett stipendium ur Janne Kempes stipendiefond. Stipendiet delades ut av Per Ahl, vd SveMin.

Janne Kempes stipendiefond har i år tilldelat två studenter från Uppsala universitet stipendium ur Janne Kempes stipendiefond. Det ena går till Stefan Andersson för hans magisterexamensarbete ”Deformation, Metamorphism and Remobilisation in the Hornkullen Polymetallic Deposit, Western Bergslagen, Sweden”. Det andra går till Fredrik Sahlström med magisterexamensarbetet ”Stable Isotope Systematics of Skarn-hosted REE-silicate – Magnetitte Mineralisations in Central Bergslagen, Sweden”.

Motiveringen lyder: Examensarbetena är omfattande och väl utförda. Arbetsmetodikerna är väl beskrivna. De tolkningsmetoder som använts visar på vetenskaplig förståelse och att gedigna litteraturstudier gjorts. Sammantaget har arbetena tillfört ny viktig kunskap om hur fyndigheter av Bastnästyp respektive mineraliseringen vid Hornkullen har bildats.

Stefan Andersson får stipendium på SveMins höstmöte 2014

Stefan Andersson får stipendium på SveMins höstmöte 2014