Aktuellt

Stopp för skadlig skatt

Kilometerskatten är en mycket skadlig skatt. Den drabbar inte bara själva lastbilstransporterna, utan hela kedjan från råvara till butik, med jobben och konsumenterna som stora förlorare. Inte heller förbättrar en sådan skatt miljön.

Sverige är ett litet land med stor utrikeshandel. Både import och export är viktigt för de svenska företagens konkurrenskraft. Sverige har dessutom långa transportavstånd till huvudmarknaderna och långa transportavstånd inom landet. Att ytterligare fördyra dessa transporter genom en kilometerskatt skulle påverka alla Sveriges transportköpare negativt och därmed påverka Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden. Redan idag är transporter i Sverige dyra och näringslivets transporter är därför redan mycket effektiva och rationella.

Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet föreslår att det införs en skatt på avstånd för tunga lastbilstransporter. Socialdemokraterna kallar skatten för slitageavgift, Miljöpartiet säger lastbilsskatt och Vänsterpartiet står kvar vid termen kilometerskatt, men det är i grunden samma förslag som det handlar om.

På hemsidan http://www.stoppakilometerskatten.se kan du läsa mer om varför det är viktigt att vi stoppar alla försök till att införa kilometerskatten.

Organisation som finansierar och står bakom www.stoppakilometerskatten.se är Näringslivets Transportråd – för transportköpare tillsammans med Skogsindustrierna.