Aktuellt

Nog pratat - nu behövs action

SveMin välkomnar regeringens satsningar i den nyindustrialiseringsstrategi som lanserades på torsdagen.
– Men vi förväntar oss både konkreta och kraftfulla åtgärder i den kommande handlingsplanen, säger Per Ahl, vd SveMin.

I en tid med fokus på en växande tjänstesektor är det lätt att missa att Sveriges välstånd fortfarande vilar på vår stabila bakgrund som industrination med skogen, stålet och gruvorna som bas.

Men precis som slås fast i nyindustrialiseringsstrategin som presenterades på torsdagen har vi tappat i konkurrenskraft internationellt. Utan åtgärder kommer svenska företag i ännu större utsträckning överge Sverige och förlägga nyinvesteringar utomlands. Därmed skulle landet fortsätta resan nedåt.
– Därför välkomnar vi regeringens samlade grepp kring att stärka förutsättningarna för den svenska industrin, säger Per Ahl, vd på SveMin.

För att överleva i ett högkostnadsland har det utvecklats en hög automationsgrad, vilket märks extra tydligt inom gruv- och mineralindustrin.

– Det är väldigt positivt att regeringen nu tydligare stöttar olika testbäddar för att i pilotskala kunna bedriva företagsnära tillämpad forskning. Det är en förutsättning för att skapa tekniksprång, säger Per Ahl. Vi har idag ett unikt samarbete mellan olika industrigrenar, det är kanske det största konkurrensmedlet idag. Kunna samverka prestigelöst och med minimal byråkrati.

I den utlovade handlingsplanen som ett resultat av Nyindustrialiseringsstrategin är det mycket viktigt att regeringen rensar i dagens komplicerade regelverk. Inom gruv- och mineralområdet finns det mycket att se över när det gäller tillståndshanteringar för verksamheter.
– För att inte det industriella ekosystemet ska sluta fungera förväntar vi oss också att regeringen även strävar efter att undvika försvårande skatter på energi och insatsvaror som skulle försämra konkurrenskraften, säger Per Ahl.