Aktuellt

Svemin blir del av internationell gruvorganisation

ICMM, eller ”International Council on Mining and Metals” är en global organisation som förenar företag och organisationer från gruv- och metallsektorn runtom i världen.

Dess främsta mål är stärka social utveckling och miljöprestanda i branschen, och att fungera som en katalysator för att förbättra branschens bidrag till samhället. Organisationen som Svemin nu blivit medlem i samlar över 28 gruv- och metallföretag samt 37 nationella råvaruorganisationer.

Varför har Svemin valt att bli en del av ICMM?

– Genom vårt medlemskap får vi bättre insyn i den globala gruvindustrin, och de frågor som diskuteras på internationell nivå. Detta är inte minst viktigt nu när EU:s kritiska råmaterialakt snart är beslutad och med ökat fokus på gruvbrytning inom EU, men också hur EU ska samarbete med andra länder, säger Maria Sunér, vd för Svemin.

Vad kan Svemin bidra med i ICMM?

– Svensk gruvnäring ligger långt framme både vad gäller hållbarhetsfrågor och arbetsmiljö, så det är två av de områden där jag tror att vi kan bidra till den globala diskussionen, säger Sunér.

Medlemskapet i ICMM är positivt för både den svenska gruvindustrin och för miljön globalt sett. Det ger Svemin en central position och en ledande röst inom den internationella gruvnäringen, med ett starkt fokus på att skapa långsiktigt värde och främja hållbarhet som grundläggande principer för branschen.