Aktuellt

Svemin om regeringsförklaringen 2023

Stora investeringar i fossilfri energi, forskning, utbildning och infrastruktur samt ett näringsliv som ska ges förutsättningar att ta täten i den gröna omställningen. Så lät det bland annat när statsminister Ulf Kristersson under tisdagen presentade årets regeringsförklaring. Sandra Lindström, ansvarig för Public Affairs på Svemin kommenterar:

Vad innebär tisdagens regeringsförklaring för den svenska gruv- och mineralindustrin?

– Regeringsförklaringen ger en fingervisning om vilken politik, åtgärdsförslag och satsningar regeringen kommer fokusera på under riksdagsåret. Det var positivt att regeringen valde att betona det svenska näringslivet roll och dess behov av rätt förutsättningar för att vara ledande i den gröna omställningen. Behovet av högre tillväxt lyftes, samt att Sverige måste bli mer konkurrenskraftigt och än mer attraktivt som investeringsland. Här blir det intressant att se vad som presenteras i budgetpropositionen.

Några nyheter som presenterades?

– Intressant var att det kommer att inrättas en funktion i statsrådsberedningen som ska ta sig an målinriktade utredningsuppdrag. Här blir det intressant att få mer information om vad och vilka uppdrag denna funktion kommer ta sig an. Vår förhoppning är att vissa av de utredningar som inte tagits vidare kan ses över i den kontexten.

– Det nämndes även att regeringen kommer göra stora investeringar i fossilfri energi, forskning och utbildning och i infrastruktur. Frågor som är helt avgörande för svensk gruv- och mineralnärings tillväxt. Malmbanan inte minst är en trång sektor. Vi ser fram emot de propositioner och handlingsplaner som ska presenteras under riksdagsåret; den klimatpolitiska handlingsplanen, energipolitiska inriktningspropositionen och forskningspropositionen. Sen har vi förstås stora förväntningar på utredningen om effektivare tillståndsprocesser, säger Sandra Lindström.

Kommer det bli mer fokus på Sverige nu kommande mandatperiod?

– Både och skulle jag tro. Med EU-val i vår kommer partierna ha stort fokus på EU-frågor medan regeringens politik kommer vara mer fokuserad på nationella frågor och implementering av beslutad EU-lagstiftning. Men EU-fokuset är viktigt. Sverige behöver bli en starkare röst i EU, våga vara mer proaktiv och ställa krav på åtgärder som skapar bättre förutsättningar för svensk industri och konkurrenskraft, säger Sandra Lindström.