Aktuellt

SveMin på SvD Debatt: ”Ren kalk krävs för att framställa stål”

Ett ökat cirkulärt medvetande är avgörande för vår framtid och inte minst för att nå målen från Paris. Men för att säkerställa en cirkulär ekonomi på riktigt måste fokus läggas på rätt saker. Det skriver gruv- och stålbranscherna i dag.

Nio forskare skriver på SvD Debatt att mineraler inte nödvändigtvis måste tas från jordskorpan. Det stämmer. Nästan. I vissa fall finns det i dag inga rimliga alternativ till nybruten, ren kalksten som råvara. Ett sådant exempel är stålframställning. Kalken tillsätts för att ge stålet rätt egenskaper och då krävs det kalksten av hög kvalitet, i tillräcklig mängd och på rimligt avstånd från stålverket. I vårt närområde är det endast Bungeområdet på norra Gotland som uppfyller de kraven.

En ofta upprepad missuppfattning att kalkbrytningen i Bunge skulle kunna ersättas med återvunnet material. Den kalk som är planerad att brytas i Bunge har aldrig varit avsedd att användas för cementtillverkning. Att det krävs nybruten kalk till stålindustrin nämner även debattörerna, men sedan tycks de ändå blanda ihop kalkindustri och cementindustri och stålindustrins förutsättningar på ett olyckligt sätt. Det här är komplexa processer.

Cementindustrin kan, till skillnad från kalkindustrin, använda återvunnen kalkråvara och ändå bibehålla slutproduktens egenskaper. Det pågår sedan lång tid tillbaka en rad utvecklingsprojekt, ett av dem är det fullskaletest i Slite som nämns i artikeln. Men även om man skulle använda all masugnsslagg som produceras i Luleå i dag så motsvarar det mindre än 10 procent av den kalkråvara som behövs för att möta vårt behov av cement. Dock är det ett viktigt steg mot minskad råvaruanvändning.

Anledningen till att det inte på motsvarande sätt går använda kalken i slagg till ståltillverkning är för att den bland annat finns som kalciumsilikater eller kalciumaluminater och därmed är kemiskt bundna till andra ämnen. Att separera den till ren kalk igen kostar oerhörda mängder energi. Knappast miljövänligt.

Med andra ord, även med all tänkbar återvinning kommer vi inte ifrån ett visst behov av jungfrulig kalk.

Läs hela inlägget här.

Kontakt

Kommunikationschef

Emma Härdmark

08-762 67 36

070-346 60 48

emma.hardmark@svemin.se