Aktuellt

Svemin rekryterar energi- och klimatexpert

Joakim Aspeheim är Svemins nya energi- och klimatexpert. Joakim har stor erfarenhet av energi- och klimatfrågor och en lång bakgrund inom politiken. Sedan 2009 har han arbetat i olika roller för Centerpartiet inom riksdag, regeringskansli och Stockholms stad.

Kan du berätta om din bakgrund?

– Jag kommer från politiken där jag sedan 2009 har arbetat i olika roller för Centerpartiet inom riksdag, regeringskansli och Stockholms stad. Bland annat som förhandlare på statsrådsberedningens samordningskansli under åren 2011-2014 samt som kansli- och rotelchef i Stockholm under åren 2015-2022. Energi- och klimatfrågor har länge funnits på mitt bord, i synnerhet gällande elektrifiering, transporter och gröna omställningsfrågor i stort.

Vad ser du som dina främsta mål och prioriteringar?

– För att lyckas med den fastlagda färdriktningen för svensk gruvindustri om sänkta koldioxidutsläpp kombinerat med stärkt global konkurrenskraft behöver bolagen kunna lita på stabil eltillgång med konkurrenskraftiga priser. Med detta sagt kommer energifrågorna ligga högt på min priolista. Jag ser många starka allianser framför mig där Svemin ska ingå och driva frågorna tydligt och resolut tillsammans.

Vad ser du som den mest spännande och utmanande aspekten av att arbeta med klimat- och energifrågor inom gruv- och mineralindustrin?

– Jag känner mig ödmjuk inför att lära känna branschen. Det jag redan kan konstatera är att Sverige har både platserna och kompetensen för att den svenska gruv- och mineralnäringen ska spela en nyckelroll i den gröna industriella omställningen.

– För att lyckas ser jag stora behov av spridd kunskap om branschen i stort. Inte minst gällande den geopolitiska spelplanen och fördelarna med att Sverige och Europa kan gå först i den gröna omställningen genom hållbart producerade metaller och mineral. Avgörande och utmanande blir att lyckas med en fossilfri och konkurrenskraftig energiförsörjning. För detta krävs bokstavligt talat en historisk kraftsamling av politik och näringsliv för att få fram enorma mängder el.