Aktuellt

Svemin välkomnar förenklingar för Sveriges prospektörer

Prospektering är en avgörande förutsättning för en hållbar och bärkraftig gruvnäring. Utvinning av metaller och mineral kräver identifiering av mineralfyndigheter som är tekniskt och ekonomiskt möjliga att utvinna. Dagens besked om ändringar i terrängkörningsförordningen och miljöprövningsförordningen är därför mycket välkomna.

För att få prospektera efter mineral krävs flera olika beslut från flera olika myndigheter enligt flera olika lagstiftningar. Ett fragmenterat prövningssystem som innebär en tung administrativ börda för både prospektörer och handläggande myndigheter samt förlängda handläggningstider.

Men i dag kom goda nyheter från regeringen. Införandet av en generell dispens för terrängkörning och ett avskaffande av anmälningsplikten för djupborrning som sker inom ramen för ett undersökningstillstånd enligt minerallagen är glädjande och viktiga besked.

Tobias Kluge, branschjurist och ansvarig för Svemins prospekteringskommitté, vad innebär det här?

– Detta innebär att två onödiga prövningar som inte har inneburit någon uppenbar miljönytta tas bort. Ändringarna innebär att prövningen samordnas och förenklas. Kortare och enklare prövningsprocesser helt enkelt. Äntligen!

Hur efterlängtat var detta besked?

– Mycket efterlängtat. Redan i en rapport från 2015 bedömde Naturvårdsverket att djupborrning för prospektering inte bör vara anmälningspliktigt och Svemin har delat Naturvårdverkets slutsatser. Gällande terrängkörning har Svemin länge argumenterat för att mineralprospektering borde behandlas på samma sätt som skogsbruk. Detta var faktiskt en av de 27 reformer som Svemin lyfte fram i sitt reformpaket från 2021.

Hur ska du fira?

– Det är för tidigt att fira. Vi har ju 26 reformer kvar att arbeta med!