Aktuellt

Svemin välkomnar Kaunisdom

På torsdagen beviljade Mark- och miljödomstolen Kaunis Iron ett nytt utökat miljötillstånd. Beslutet gör det möjligt för Kaunis Iron att starta två nya dagbrott, Sahavaara och Palotieva.

Svemins branschjurist Tobias Kluge är glad över dagens beslut.

– Nu har det gått 10 år utan att det öppnat en ny gruva i Sverige. Och nu får Kaunis Iron tillstånd att öppna två nya dagbrott. Det här är stort, säger Tobias Kluge.

Dagens dom innehåller en del begränsningar?

– Vanligtvis är tillstånd för gruvor inte tidsbegränsade, men detta tillstånd är begränsat till 35 år. Det är i sig ganska lång tid, men vi måste analysera dagens beslut och vad det betyder närmare, säger han.

Domen innehåller också ett 60-tal olika villkor – vad betyder det?

– Det är vanligt att miljötillstånd innehåller villkor och dessa reglerar allt från buller, utsläpp till vatten, ekonomisk säkerhet, och så vidare. Vi får titta närmare på vad det innebär i det här fallet, säger Tobias Kluge.

>> Se Tobias Kluge kommentera domen här

Avgörande besked för en hel landsände

Torsdagens besked har nu tryggat gruvverksamheten framåt och möjliggör en långsiktighet i planeringen av gruvans utveckling. Beslutet togs emot med stor lättnad och glädje i Pajala kommun och inte minst i bolaget Kaunis Iron.

– Det här är en glädjens dag – inte bara för oss utan även för Pajala och regionen i stort. Det här gör det möjligt för oss att fortsätta investera i vår målsättning att leverera världens mest hållbara järnmalm. Det är också en viktig signal till svenskt näringsliv, att det går att öppna nya gruvor i Sverige i dag. Sedan måste vi självklart syna domen i detalj och alla tillhörande villkor, som kan rymma betydande utmaningar, säger Klas Dagertun, vd, Kaunis Iron i ett pressmeddelande.

Domen säkrar långsiktigt över 500 arbetstillfällen i Pajala. Till det kommer ännu fler arbetstillfällen för entreprenörer i regionen.


>> Läs Mark- och miljödomstolens pressmeddelande här