Aktuellt

Svemin välkomnar utredning för att avskaffa förbudet mot uranutvinning

Förbudet mot att bryta uran i Sverige infördes 2018. Nu tillsätter regeringen en utredning för att åter göra uranbrytning tillåtet i Sverige. Goda nyheter enligt Maria Sunér, vd på Svemin.

– Branschen välkomnar att förbudet mot att bryta uran nu ska utredas. Det är också positivt att man vill hantera frågan skyndsamt, vilket blir extra viktigt nu när EU:s kritiska råmaterialakt troligtvis träder i kraft i sommar. Att som idag inte kunna ta ut uran försvårar utvinning av andra viktiga metall och mineral, säger Maria Sunér, vd på Svemin.

På vilket sätt har uranförbudet försvårat för gruvbranschen?

– Sverige har en rik berggrund där många av de råvaror som listas som kritiska av EU finns. Eftersom många kritiska och samhällsviktiga ämnen förekommer tillsammans i berggrunden bryter man ofta flera olika i samma gruva. Att kunna ta ut uran som en bi-produkt när dessa förekommer tillsammans med andra metaller skapar bättre förutsättningar att vissa projekt ska kunna bli verklighet. Det är dessutom ofta sämre för miljön att hantera uran som ett avfall som inte får nyttiggöras, säger Sunér. 

2018 när förbudet mot att bryta uran infördes var Svemin kritiska, varför är det fel att införa särlagstiftning mot ett specifikt grundämne?

– Vi har ju sett hur förbudet har fått flera intressanta gruvprojekt att gå i stå. Detta är olyckligt nu när det finns ett stort intresse för många av de metaller och mineral som dessa projekt också innehåller, som vanadin, sällsynta jordartsmetaller och nickel. Dessa ämnen är av stor vikt för vår försörjningstrygghet och för den gröna omställningen, säger Sunér. 

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kallar förbudet för en stoppkloss, håller du med om det? 

– Verkligen. Flera viktiga projekt har nu försenats i minst 5 år, så vi ser positivt på att man ser över förbudet. Dessutom är det väldigt ologiskt att ha kvar ett förbud mot att bryta uran när Sverige återigen satsar på ny kärnkraft för framtiden, säger Sunér.

>> Läs mer om utredningen här


Fakta om uran

Uran är ett metalliskt grundämne, det tyngsta som förekommer i naturen. Medelhalten i jordskorpan är drygt 2 gram uran per ton (0,0002 procent). Det innebär att uran är cirka 500 gånger vanligare än guld och lika vanligt som tenn. Medelhalten av uran i de rikaste gruvorna i världen är cirka 2 procent. De högsta halterna av uran, närmare 20 procent, finns i några få fyndigheter i Kanada. Stora mängder uran finns i den svenska marken, men halterna är låga. Under 1960-talet öppnades en svensk urangruva i Ranstad. Verksamheten slutade eftersom den var olönsam.