Aktuellt

Svemins Miljökonferens 2016

Årets upplaga av Svemins miljökonferens arrangerades i Gällivare den 12-13 oktober och årets teman kretsade kring samverkan och gruvdammsäkerhet.

Svemins miljökonferens lockade som vanligt många intresserade deltagare från branschföretag, myndigheter, akademi och andra med särskilt intresse för miljöfrågor på gruvområdet. Förmiddagens diskussioner berörde främst samverkansområdet, där till exempel Lotta Lauritz, bolagsjurist på LKAB, Per-Erik Stenberg, renskötare från Laevas sameby, Ragnhild Nilsson, doktorand vid Stockholms universitet fick berätta hur gruv- och rennäringen runt Kiruna hittar framkomliga vägar för samverkan.

På eftermiddagen var temat dammsäkerhet och åhörarna fick höra intressanta exempel på hur man kan lära av sentida internationella händelser och därmed kunna arbeta förebyggande för att förhindra olyckor i framtiden.

Under dagen delade Svemins vd Per Ahl ut stipendier till årets Janne Kempe-stipendiater på miljöområdet. Kristján Erlandsson och Petter Lindström vid Sveriges lantbruksuniversitet fick stipendium om 15 000 kronor var för sitt arbete ”Inramad biodiversitet – en gestaltningsstrategi för Lötens sand- och grustäkt”.

Konferensen avslutades med ett panelsamtal där David Berggård, miljöingenjör, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Lennart
Gustavsson, ordförande Georange, Henning Holmström, Business Unit Manager – Environmental Services, Golder Associates och Pia Lindström, HR och hållbarhetschef, Boliden Gruvor bjöd på reflektioner från dagen, under ledning av moderator Emma Härdmark, kommunikationsansvarig, Svemin.