Aktuellt

Svemins nya ordförande om framtiden

Hallå där! Mikael Staffas, vd Boliden och ny ordförande för Svemin – branschorganisation för gruvor, mineral- och metallproducenter.


Mäktigast i Gruvsverige, hur känns det?

– Jag skulle inte alls beskriva mig själv på det sättet. Det är i verksamheterna det viktigaste arbetet sker och det är också där beslut ska fattas. En hög grad av delegering i organisationer har, som jag ser det, varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för hela det nordiska gruvklustret.


”Jag önskar att vi som bransch blir helt olycksfria. Vår bransch erbjuder redan idag de säkraste jobben inom industrin men vi
måste fortsätta sträva efter nollmålet.” Foto: Boliden

Hur kommer branschen märka att du tagit över ordförandeklubban?

– Det är viktigt generellt att bygga vidare på det man har snarare än att önska att allt vore annorlunda. Vår bransch är oerhört betydelsefull för ett stort antal lokalsamhällen liksom för landet som helhet. Dessutom är det så att branschen också har en nyckelroll i klimatomställningen vilket jag hoppas och tror kommer bli alltmer känt bland allmänheten. Jag är även ordförande i den europeiska branschorganisationen Eurometaux och ser möjligheter på ett mer koordinerat sätt bidra till de politiska processerna inom EU.

Hur skulle du säga att din ledarstil och ditt angreppssätt skiljer sig från din företrädare, Jan Moström, vd LKAB?

– Vi är naturligtvis olika som personer men i grund och botten har vi båda ett oerhört starkt engagemang för gruvnäringen i Sverige och i andra länder. Jag skulle tro att den allmänna uppfattningen av oss kommer kretsa kring likheter snarare än skillnader.

Vad är branschens viktigaste fråga just nu? Och hur bör den drivas, anser du?

– Det är naturligtvis frågan om hur miljötillståndsprocesser för gruvnäringen egentligen ska se ut och det börjar bli bråttom. Gruvbranschen har en lång och stolt historia men vi kan inte leva på gamla meriter hur länge som helst. Vi är helt beroende av att tillståndsprocesserna fungerar vilket de inte gör idag. Här måste det ske ett snabbt och reellt politiskt ansvarstagande.

Det är omöjligt att inte nämna coronaviruset; vad är viktigaste prioriteringar nu framöver för att framtidssäkra den gruvnationen Sverige?

– Framförallt handlar det naturligtvis om att erbjuda säkra och hälsosamma arbetsplatser även i dessa tider. Det är också viktigt att produktionen fortgår så normalt som möjligt. Vi är i en samhällsviktig bransch och vi kommer att uppleva både hög- och lågkonjunkturer. Om vi ska kunna hantera dessa är det naturligtvis så att våra rambetingelser inte kan skilja sig för mycket mot konkurrenternas i andra delar av världen.

Vi rundar av med en klassisk Aftonbladet-fråga: vad önskar du dig mest av allt just nu?

– Att vi som bransch blir helt olycksfria. Vår bransch erbjuder redan idag de säkraste jobben inom industrin men vi måste fortsätta sträva efter nollmålet.


Vid stämman valdes också Paul Gustavsson, vd på Nordkalk in i styrelsen och ersätter Tarmo Touminen, vice vd Nordkalk. Epiroc bytte också representant i styrelsen och Sami Niiranen, chef Underground-divisionen ersätter vd och koncernchef Helena Hedblom. Vi välkomnar båda in i Svemins styrelse och tackar samtidigt Tarmo och Helena för tiden.

ABB AB är ny medlem och ABB Power Grids, som knoppats av från ABB, kvarstår som egen medlem. Nya medlemmar i Svemin sedan årsskiftet är Momin AB, Scandivanadium och EMX Royalty.

Svemins styrelse 2020

Mikael Staffas, vd Boliden, ordförande
Jan Moström, vd LKAB, vice ordförande
Björn Jonsson, ABB AB
Thomas Ljung, Botnia Exploration AB
Grete Solvang Stoltz, LKAB
Stefan Romedahl, Boliden AB
Staffan Sandström, Zinkgruvan Mining AB
Patrik Rylander, Drillcon AB
Paul Gustavsson , Nordkalk AB
Sami Niiranen, Epiroc AB
Henrik Ager, Sandvik AB
Karin Comstedt Webb, Cementa AB