Aktuellt

Samtliga finalister klara i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award 2019

Under hösten har det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM uppmanat nomineringar av gruvinnovationer till den nya utmärkelsen SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award. Utmärkelsen syftar till att belöna en innovation, ett projekt eller annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige och nomineringsprocessen har bekräftat att Sverige är rikt på fina lösningar.

Tre finalister kommer att tas fram av en jury. Juryn utser sedan den slutliga vinnaren av SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award på Svemins höstmöte den 27 november. Samtliga tre finalister kommer att bjudas in till eventet.

Den första finalisten i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award är Bolidens el-trolleylösning i Aitik och gruppen som står bakom innovationen. Projektgruppen som består av representanter från Boliden, ABB, Eitech och Pon Mining har med stor uppfinningsrikedom tagit el-trolleylösningen till en ny nivå och visat på att det är möjligt att elektrifiera en av Sveriges största dieselförbrukare, gruvtrucken.

Läs mer om finalisten här.

 

 

 

 

Finalist nummer två är Fortum Waste Solution med sin innovation runt rening av processvatten med hjälp av en flerstegsprocess med mikrobiologi i centrum. Innovationen har möjlighet att öka recirkulering av processvatten i anrikningsprocesser av malm, samt möta framtida behov av striktare utsläppskrav avseende vatten ifrån malmutvinning, och dessutom minska avfallsmängden relaterad till sulfat.

Läs mer om finalisten här.

 

 

 

 

Finalist nummer tre är Mobilaris Mining Civil Engineering för deras nyskapande lösning Mobilaris Onboard TM. Kärnan i innovationen är själva positioneringsalgoritmen, Mobilaris Hybrid Positioning och den kopplade produkten Mobilaris Onboard TM . Innovationen kombinerar tekniker som integreras i befintliga system för att öka transparensen i gruvan vilket förändrar hur man arbetar med produktions- och processtyrning i gruvan.

Läs mer om finalisten här. 

 

 

 

 

Juryn utser den slutliga vinnaren av SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award på Svemins höstmöte den 27 november.