Aktuellt

Tydligare råd till mineralföretag

Sveriges geologiska undersökning, SGU, ska på regeringens uppdrag utveckla den Vägledning för prövning av gruvverksamhet som togs fram 2013. Den nya upplagan, som ska vara färdigt i mars 2016, ska ge handgripliga och konkreta råd till potentiella sökande mineralföretag vid prövningsprocesser om gruvverksamhet.

Den nya vägledningen ska även innehålla de slutsatser som kommit fram under Länsstyrelsen i Västerbottens läns arbete med att främja effektivare miljöprövningar.
Det här är ett led i att uppnå en av målbilderna i Sveriges mineralstrategi; ”Vid nyetablering eller ändring av befintlig verksamhet ska tillståndsprövning ske i transparenta, effektiva och rättssäkra processer utan att avkall på miljökrav görs”.
SGU ska arbeta i samråd med Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Västerbottens län i detta regeringsuppdrag.

Läs mer