Aktuellt

UNESCO:s hantering anmärkningsvärd

UNESCO har svarat på regeringens fråga om hur världsarvet Laponia skulle påverkas av en gruva i Kallak, 34 km därifrån. Hanteringen av offentliggörandet av svaret är anmärkningsvärd.

På oklara vägar tycks UNESCO:s utlåtande ha sipprat ut flera dagar innan det offentliggjordes och cirkulerat på sociala medier innan bolaget fått ta del av det, trots att innehållet var potentiellt kurspåverkande för Beowulf Mining.

– En sådan hantering är anmärkningsvärd och respektlös, när det handlar om information som potentiellt påverkar kursen för ett börsnoterat företag som ju har krav på sig att så snart som möjligt informera allmänheten om sådant, säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin.

En gruva i Kallak skulle ge omkring 500 nya arbetstillfällen i Jokkmokk – en av de kommuner i landet som har svårast att få sin ekonomi att gå ihop – och beräknas ha en livslängd på minst 25 år. Ärendet har legat på regeringens bord i 6 år. Näringsminister Ibrahim Baylan har tidigare uttryckt att beslut om bearbetningskoncession för Kallak ska beslutas när UNESCO yttrat sig i ärendet.

– Vi utgår därför från att regeringen nu har fortsatt handläggningen med inriktning att fatta beslut utan dröjsmål, säger Kerstin Brinnen.


LÄS MER

> Fördjupad läsning om Kallak och världsarvet Laponia här

Foto: HIFAB, Annie Spratt/Unsplash