Aktuellt

"EU-förslaget straffar de mest miljöambitiösa"

Om man redan har miljöbästa tekniken finns bara ett sätt att minska utsläppen i Europa: Flytta verksamheten utanför EU. Det slår företrädare för stålindustrin fast i Dagens industri idag.

Visst skulle statistiken för Europa bli bättre om industrin flyttade ut. Men är det klimatsmart? Knappast.

Svenska stålföretag har anläggningar i hela världen och visst kan vi växa någon annanstans. Men vår önskan är att växa här där våra rötter finns, där bruksorterna är en förlängning av våra verksamheter och där traditionen av svenskt stål har stärkt svensk välfärd och svensk industri i generationer. Svenskt stål är något att vara stolt över. Världsledande teknik har skapats i såväl Hagfors och Borlänge som i Hofors och Sandviken.

Svensk stålindustri har länge förespråkat en global utsläppshandel där konkurrensvillkoren är lika. Då skulle våra miljöinvesteringar verkligen löna sig. I dag blir de tyvärr ofta en kostnad vi inte kan ta betalt för.

di-debatt-vi-flyttMen för att göra EU:s handelssystem mer effektivt och konkurrensneutralt måste framför allt tre principer ändras:

  • Fri tilldelning för de bästa anläggningarna (från riktmärket) utan begränsning av generella tak.
  • Tilldelning av utsläppsrätter ska ske på realistiska riktmärken och faktisk produktionsnivå, inte historiska nivåer.
  • Kompensation för utsläppshandelns påverkan på elpriset ska göras lika inom hela EU.

På så sätt straffas inte de mest klimatsmarta företagen, dessutom försvinner risken att vi får utsläppsrätter ”över” som aktionernas ut till låga priser och incitamenten att investera i ny teknik får verklig effekt.

Läs hela texten här.