Aktuellt

Vägledning för utvinning av icke-energimineral i Natura 2000-områden

Euromines har gjort en ”Guide to the Guide”.

EU-kommissionen publicerade i oktober 2010 en vägledning med förtydligande av reglerna för mineralutvinning som berör naturskyddade områden (Guidance Document Non-energy mineral extraction and Natura 2000).

Nu har Euromines gjort en ”Guide to the Guide” med industrins kommentarer till EU-kommissionens guide (Natura 2000: A Guide to the Guide). Följ länkarna för att ladda ner guiderna.

Guide

Läs mer