Aktuellt

Välkommet besked för gotländska kalknäringen

Nordkalk får fortsätta sin verksamhet i kalktäkten Klinthagen på norra Gotland. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen slagit fast tillståndet från lägre instans.
– Ett i alla avseenden glädjebesked, säger Per Ahl, vd SveMin.

Det nya tillståndet gäller tillsvidare och omfattar drygt 20 miljoner ton kalksten av olika kvaliteter. Det innebär att verksamheten nu kan fortsätta i nuvarande omfattning och att råvara finns tillgänglig för minst 5 år framåt och för flera kvaliteter i upp till 10 år.

Mark- och miljööverdomstolen upphäver också den dispens från Art- och habitatdirektivet som fanns i Mark- och miljödomstolens dom från 2014. MMÖD menar nu att någon dispens inte krävs.

Kalkfrågan på norra Gotland har under flera år återkommande skildrats i media. I augusti 2015 pekade regeringen ut stora delar av de områden där kalksten av hög kvalitet finns till Natura2000-område och försvårade i praktiken industriella verksamheter som kalkbrytning.

Klinthagen ligger utanför Natura2000-området men den här domen är ändå viktig för att trygga en del av den framtida självförsörjningen av kalk, framför allt till den avancerade svenska stålindustrin som kräver just en mycket ren kalk till sina processer.

– Klinthagenbeskedet är mycket positivt men är ingen långsiktig lösning; det är ett steg på vägen, säger Per Ahl.