Aktuellt

”Vi behöver utöka den svenska gruvbrytningen”

Vi kan inte driva vår klimatomställning med hjälp av metaller och mineral från odemokratiska stater med låga miljökrav. Sverige har en av de hårdaste miljölagstiftningarna i världen och de svenska gruvorna är bland de mest miljö- och klimateffektiva som finns. Brytningen av metaller och mineral behöver därför öka här, skriver Svemins vd Maria Sunér Fleming och ordförande Mikael Staffas i dagens Dagens Samhälle.

En konfliktforskare från Diakonia beskriver hur han med egna ögon sett hur metaller och mineral utvinns av gruvarbetare under övervakning och hot av soldater (SVT Rapport 26/10). Omvärldens efterfrågan på metaller och mineral driver efterfrågan. Det ställer krav på alla oss som har möjlighet att producera – och på samhället i form av ökad acceptans för en utveckling av gruvnäringen här i Sverige.

Sverige har en berggrund som är rik på metaller och mineraler, framför allt jämfört med övriga Europa. En gång i tiden lade den grunden till vårt framväxande välfärdssamhälle. Trots en ökad tjänstefiering av samhället är det fortfarande berggrunden, som utgör stommen i Sveriges verkliga ryggradsindustrier.

Under våra fötter finns alltjämt tillgångar på samhällsbärande metaller som järn och koppar. Här finns också batterimetaller och mineral som till exempel kobolt och grafit. Här förekommer också sällsynta jordartsmetaller som behövs för vindkraftverk och annan förnybar energiteknik. Alla dessa råmaterial är en förutsättning för den gröna omställningen.

Över hälften av grundämnena på EU:s nyligen uppdaterade lista över kritiska råmaterial finns här i landet. Därför har Sverige ett särskilt ansvar. Vi kan inte fortsätta driva vår klimatomställning med hjälp av metaller och mineral från odemokratiska stater med låga miljökrav. Här i Sverige har vi en av de hårdaste miljölagstiftningarna i världen och de svenska gruvorna är bland de mest miljö- och klimateffektiva som finns. Det är vi stolta över.

Numera är det inte bara våra produkter som går på export utan även våra innovationer. Och just ett starkt innovationsklimat är bärande för en långsiktigt hållbar och ansvarstagande industri som varje dag konkurrerar på en global marknad. Det svenska gruvklustret, med både starka gruvbolag och framgångsrika utrustningstillverkare, bedriver ett intensivt innovationsarbete. Tillsammans står vi bakom flera banbrytande utvecklingsprojekt, både på kort och lång sikt:

  • Hybrit, det största teknikskiftet inom järn- och stålindustrin på 1000 år, ska ensamt sänka Sveriges koldioxidutsläpp med tio procent och dessutom bilda modell för hela världen.
  • Sustainable Underground Mining (SUM) sätter helt ny världsstandard för gruvbrytning på stora djup. Det blir en koldioxidfri, autonom och digitaliserad gruva.
  • Elektrifiering av Sveriges tyngsta fordonsflotta. Gruvtruckar byggs om för att drivas på el i stället för diesel.
  • Energieffektivisering genom avancerad ventilationsstyrning. Minimerar energiåtgången för underjordsverksamheter.

Allt detta, och mycket annat, pågår just nu i vår bransch. Ändå möter gruvor återkommande obeslutsamhet från politiker och myndigheter upplevs ofta oförmögna att göra helhetsavvägningar. Det här är ett hot mot gruvnäringens möjligheter att vara en del av morgondagen och det är ett reellt hot mot det fossilfria liv hela samhället skrivit under på.

Vi tror att om fler personer får helhetsbilden klar för sig så skulle fler av dem reflektera kring vilka metaller och mineral som vi faktiskt omger oss med och hur dessa möjliggör det liv vi många gånger tar för givet. Vi tror också att fler skulle se fördelarna med brytning av metaller och mineral här – i stället för där. Därför är det bra att SVT Rapport tar upp frågan.

Det som finns under våra fötter lade en gång grunden till vårt stabila välfärdssamhälle. I dag är det med och bygger det gröna samhället.


Foto: Mats Hillblom/Boliden, Svemin
Debattartikeln publicerades i Dagens Samhälle (dagenssamhalle.se) den 30 oktober, 2020.