Aktuellt

"Vi uppfyller alla villkor för att beviljas koncession"

Sven Otto Littorin, styrelseordförande i Beowulf Mining som idag skickat in sitt slutgiltiga yttrande till regeringen angående en eventuell gruva i Kallak.

Finns det något särskilt du vill lyfta fram i er skrivelse?

– Det är egentligen inget nytt, utan vi hänvisar regeringen till det material och de utredningsunderlag som vi redan skickat in, och som visar att villkoren för att bevilja koncession enligt minerallagen uppfylls.

FN uppmanar svenska regeringen att inte bevilja bearbetningskoncession för Kallak. Vad säger du om det?

– Ingen av författarna verkar veta att miljöprövningen sker efter att en koncession beviljats. Ingen av dem har någon särskild insikt i hur renskötsel går till, var gruvan är tänkt att ligga eller hur renbeteslederna är tänkta att dras. Tonläget är högt och känslorna är många, men man måste också sätta sig ner och fundera över hela situationen. Det låter ibland som att en gruva skulle vara slutet på hela den samiska kulturen och så är det naturligtvis inte. Det finns inget exempel där en sameby fått lägga ner på grund av en gruva. Vi är väldigt måna om att vi ska kunna samexistera och bedriva våra verksamheter sida vid sida. Och jag är övertygad om att det går.

FN, ärkebiskopen, Greta Thunberg och Unesco. Varför har frågan om Kallak blivit så omdebatterad, som du ser det?

– Det som kännetecknar hela diskussionen och det man ser i protesterna är ofta baserat på en allmän rädsla och många känslor, ofta på bekostnad av fakta. När fler och starka röster höjs, som till exempel Greta, FN och ärkebiskopen, så blir det hårt tryck i debatten. Men det är sällan någon kollar fakta med oss före det sker. Jag kan inte gå emot Greta eller Svenska kyrkan, men jag kan försöka förklara. Det är det enda.

Vilken är den vanligaste missuppfattningen kring Kallak som du skulle vilja rätta till?

– Det är väl egentligen två saker. Att en eventuell gruva på något sätt skulle vara slutet för samisk kultur, vilket givetvis inte stämmer. Gruvan skulle heller inte ligga i Laponia, men ibland låter det nästan så i rapporteringen. För det andra så är det livslängden, 14 år, som etsat sig fast. Vi hade tillstånd att provborra 131 borrhål och var tvungna att rapportera exakt det Bergsstaten begärde baserat på deras egen begränsning. Men malmkroppen tar ju inte slut för att vi inte hade tillstånd att provborra mer! Baserat på geologisk analys är livslängden minst 30-40 år och förmodligen betydligt längre.


Läs merSveriges unika ställning som gruvnation får inte slarvas bort