Aktuellt

Viktigt besked för fortsatt kalkstensbrytning på Gotland

Det går att utvinna kalk utan att riskera varken grundvattnet, skyddade områden eller arter. Det slog mark- och miljödomstolen fast på fredagen när den gav Cementa förnyat miljötillstånd på Gotland.

-Mycket glädjande för hela den svenska mineralindustrin, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

 

Kalksten är ett av våra viktigaste samhällsnyttiga mineral eftersom den är huvudråvaran i cement som i sin tur är nyckelkomponenten i betong. Omkring två tredjedelar av all betong i Sverige tillverkas idag med cement från Slite på Gotland. Det nuvarande miljötillståndet för Cementas anläggning på Gotland gäller till 2021. Fredagens besked var därför avgörande för framtiden för fabriken och de 430 anställda.

Frågan om hur fortsatt kalkbrytning eventuellt skulle kunna påverka grundvattnet i området har varit centralt i förhandlingarna. Precis som Cementa själva fört fram konstaterar mark- och miljödomstolen att det inte kommer att uppstå någon otillåten påverkan varken på grund- eller ytvatten med anledning av den planerade täktverksamheten.

I domskälen anges att: ”Sammanfattningsvis utgör miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten enligt domstolens bedömning inget hinder mot att tillåta verksamheten”. Verksamheten kommer enligt domstolen inte heller att medföra någon sådan påverkan på miljön i omgivande Natura 2000-områden att den inte kan tillåtas.

– Det här visar att miljöbalken ska tillämpas för att göra balanserade avvägningar av en planerad verksamhets omgivningspåverkan. Domen visar också tydligt att tillstånd till gruvor och täkter ska ges när verksamhetens omgivningspåverkan godkänns efter att ha prövats noga i en rimlig kontext säger Kerstin Brinnen, branschjurist på Svemin.

Parallellt med den framtida kalkstensbrytningen kommer Cementa samtidigt att förstärka den lokala dricksvattensituationen på Gotland genom att bistå med lagringskapacitet och ett tillhörande vattenreningsverk. Det innebär ett välkommet tillskott av dricksvatten på 300 000 kubikmeter årligen.

 

Fredagens dom från mark- och miljödomstolen innebär att kalksten kan fortsätta brytas till 2041.

 

För kommentarer, vänligen kontakta:
Kerstin Brinnen, branschjurist Svemin
kerstin.brinnen@svemin.se
070-5348849

Läs domen och ta del av kommentarer från Cementa här.

Branschjuridik | prospektering | mark

Kerstin Brinnen

08-762 67 39

070-534 88 49

kerstin.brinnen@svemin.se