Aktuellt

Viktigt steg mot ökad självförsörjning av råmaterial för Europa

Tydliga tidsgränser och förenklade kontaktvägar, det blev några av resultaten när en preliminär överenskommelse nåddes på måndagskvällen i uppmärksammade Critical Raw Materials Act.
– En viktig signal som visar att man på politisk nivå prioriterar tryggad tillgång till råmaterial, och att man på allvar vill minska Europas importberoende, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Vad innebär den här överenskommelsen för den svenska gruv- och mineralnäringen?

– Sverige är EU:s främsta gruvnation och när Bryssel nu landar konkreta målsättningar blir det tydligt att man menar allvar med att vi behöver mer gruvor i Europa. Den här överenskommelsen betonar dessutom vikten av effektiva processer för tillståndsgivning. Detta borde givetvis gälla för alla projekt och inte bara de strategiska, säger Maria Sunér.

Vad saknas?

– Det finns fortfarande hinder för gruvor i befintlig lagstiftning både i EU och nationellt och att det finns risk för nya hinder i till exempel naturrestaureringslagen och industriutsläppsdirektivet. Detta måste man ta tag i nu.

Hela processen kring denna akt har gått i oerhört snabbt i EU-maskineriet, vad drar du för slutsatser av det?

– Den geopolitiska situationen med Rysslands krig i Ukraina och ett Kina som stryper och kontrollerar exporten av vissa råvaror har visat hur såbara vi är. Detta har ökat förståelsen för hur viktig frågan är och definitivt skyndat på processen. Jag måste också ge en eloge till svenska regeringen som under sitt ordförandeskap drev på för att akten skulle behandlas så skyndsamt som möjligt. Utan dem hade inte Bryssel varit klara redan nu.

Vad kommer hända nu?

– Det återstår att titta noga på detaljerna i lagstiftningen, innan vi kan säga med säkerhet vad den kommer att innebära. Men jag vill betona att den politiska signalen är tydlig här – vi behöver mer gruvor i EU – och Sverige är ett av de länder som har störst potential för många av de råmaterial som är både kritiska och samhällsbärande. Men den svenska regeringen måste göra sin hemläxa ta tag i de nödvändiga förändringarna i det svenska tillståndssystemet, säger Maria Sunér.


FAKTA
EU-parlamentet, Europeiska rådet och EU kommissionen har på måndagskvällen 13 november förhandlat fram en kompromiss om Europas första lagstiftning om kritiska råmaterial. Syftet är att säkra EU:s försörjning av 34 kritiska, varav 17 strategiska råmaterial, och minska importberoendet framför allt från Kina. Man sätter bland annat mål om att 10 procent av de strategiska råmaterialen ska brytas i gruvor inom EU senast år 2030.

Frågor och kommentarer:
Emma Härdmark, kommunikationschef Svemin, emma.hardmark@svemin.se, 0703-466048
Maria Sunér, vd Svemin, maria.suner@svemin.se, 0733-017315